İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından gerçekleştirilen ve Türk doğal taşlarını mimar, iç mimar ve tasarım bölümü öğrencilerine daha yakından tanıtmayı hedefleyen "Yaratıcı Endüstrilerde Farklı Vizyonlar" projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitim, seminer ve sempozyum sunumlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

"Artıktan Artıya" Semineri 27 Ocak 2012


Doğal Taş Teknolojileri ve Kulanım Alanları Eğitimi 04-21 Aralık 2012


"Doğal Yaşam Doğal Taş" Sempozyumu 29-30 Mart 2013


Ödüller
PROFESYONEL KATEGORİ ÖDÜLLERİ

20.000 TL

15.000 TL

10.000 TL

Mansiyon Ödülü 5.000 TLÖĞRENCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ

10.000 TL

7.500 TL

5.000 TL

Mansiyon Ödülü 2.500 TL


DETAYLAR


* Para ödülleri, derecelerin kamuoyuna açıklanışından itibaren 1 ay içerisinde taraflara ödenecektir.

**Ekip katılımı durumunda para ödülü grup üyeleri arasında eşit bölünecektir.

 

***2008/2 Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde yarışmamıza ayrılacak kontenjana istinaden katılımcı veya katılımcılar (ekip katılımı durumunda grup üyelerinin ortak mutabakatıyla temsilci olarak seçilecek bir kişi) en fazla iki yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitime gönderilebilecek olup, eğitim giderleri ve bu döneme ilişkin yaşam giderleri söz konusu Tebliğ çerçevesinde ve Tebliğ ve ilgili mevzuatta yer alan şartlarla DFİF (Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu) kaynaklarından karşılanacaktır. Söz konusu eğitim desteğinden yararlanacak kişi sayısı, destekten yararlanma şartları 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümlerine tabi olup, bu desteğe yönelik değerlendirme Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Anılan seçim işlemine yönelik nihai kararı verecek merci T.C.Ekonomi Bakanlığıdır.Söz konusu destek Yarışmamızın T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmesi sonucu Bakanlık onayına istinaden sağlanacaktır.


****Seçilecek katılımcıların uluslararası düzeyde kabul görmüş ve T.C Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanmış yurt dışındaki eğitim merkezlerinin gerektirdiği öğrenci kabul koşullarını sağlaması gerekmektedir.


*****Yurtdışı eğitim bursundan faydalanmak isteyen katılımcıların niyetlerini belirten bir yazı ile ödül töreni bitiminden en geç 2 ay içerisinde Genel Sekreterliğimize başvurmaları gerekmektedir.Herhangi bir nedenle Yarışmanın Bakanlık tarafından desteklenmemesi veya Bakanlık tarafından onay verilmemesi halinde veya Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmede yarışmacı başvurusunun herhangi bir nedenle kabul edilmemesi halinde, yarışmacıların İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nden her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talebi olmayacağı bu şartnameyi imzalayan yarışmacılar tarafından kabul ve taahhüt edilmiştir.Türkiye İhracatçılar Meclisi Türkiye İhracatçılar Meclisi T.C. Ekonomi Bakanlığı